تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس مرکز:شیراز،خیابان خلیلی،برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم،مرکز تحقیقات قلب و عروق

تلفن
: 07136281561-07136122235

ایمیل: congress.cardiovascular@gmail.com