صفحه اصلی > محل برگزاری همایش
.: محل برگزاری همایش

به اطلاع می رساند دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی شیراز در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی برگزار می گردد.