صفحه اصلی > تاریخ های مهم و هزینه ها
.: تاریخ های مهم و هزینه ها

        تمدید مهلت ثبت نام تا 13 فروردین ماه 96 (با تخفیف)
 
       (متخصصین و فوق تخصصین   4.000.000 ریال)
 
       (پزشکان عمومی و پرستاران رزیدنت ها و دانشجویان 2.000.000 ریال)

  14 فروردین ماه 96 تا روز کنگره (بدون تخفیف)

(متخصصین و فوق تخصصین   5.000.000 ریال)

(پزشکان عمومی و پرستاران رزیدنت ها و دانشجویان 2.500.000 ریال)
      

       مهلت ارسال مقالات: 13 فروردین ماه 96

      
داوری مقالات:  14 فروردین ماه96